196/1993 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb. a zákona č. 157/1993 Sb.
ikona P
Číslo předpisu 196/1993 Sb.
Částka 50
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 10. 7. 1993
Rozeslán dne 29. 7. 1993
Platnost od 29. 7. 1993
Účinnost od 1. 8. 1993
Novelizuje předpis 586/1992 Sb., 588/1992 Sb.
Ruší předpis 222/1992 Sb., 596/1992 Sb., REG 924801
Novelizován předpisem 237/2004 Sb., 238/2004 Sb.