197/2004 Sb. - Vyhláška k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)
ikona P
Číslo předpisu 197/2004 Sb.
Částka 65
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 13. 4. 2004
Rozeslán dne 23. 4. 2004
Platnost od 23. 4. 2004
Účinnost od 23. 4. 2004
Provádí předpis 99/2004 Sb.
Novelizován předpisem 239/2006 Sb., 20/2010 Sb., 122/2010 Sb., 123/2016 Sb., 336/2017 Sb., 419/2017 Sb., 25/2018 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství).
Vyhláškou Ministerstva zemědělství se nově provádějí některá ustanovení zákona o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství).
Účinnost dnem vyhlášení (23.4.2004).