272/2016 Sb. - Vyhláška o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
ikona P
Číslo předpisu 272/2016 Sb.
Částka 106
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 25. 8. 2016
Rozeslán dne 31. 8. 2016
Platnost od 31. 8. 2016
Účinnost od 1. 9. 2016
Platnost do 31. 8. 2017
Ruší předpis 213/2015 Sb.
Provádí předpis 243/2000 Sb.
Zrušen předpisem 276/2017 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní).
Vyhláška Ministerstva financí stanoví podíl jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů.
§4 – Zrušovací ustanovení