213/2015 Sb. - Vyhláška o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
ikona P
Číslo předpisu 213/2015 Sb.
Částka 88
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 25. 8. 2015
Rozeslán dne 31. 8. 2015
Platnost od 31. 8. 2015
Účinnost od 1. 9. 2015
Platnost do 31. 8. 2016
Ruší předpis 186/2014 Sb.
Provádí předpis 243/2000 Sb.
Zrušen předpisem 272/2016 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní).
Vyhláška Ministerstva financí stanoví podíl jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů.