44/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 44/2019 Sb.
Částka 19
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 30. 1. 2019
Rozeslán dne 15. 2. 2019
Platnost od 15. 2. 2019
Účinnost od 2. 3. 2019
Poznámka k účinnosti Zákon nabývá účinnosti 2.3.2019, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 35, pokud jde o písmeno j) bod 1, a bodu 36, pokud jde o odstavec 16 písm. a) body 1 a 2 a písm. b) a odstavce 17, 18, 21, která nabývají účinnosti dnem 1.1.2020, a ustanovení čl. I bodů 3, 8, 9, 11, 12, 20, 21, 22, 37, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 a čl. III, která nabývají účinnosti uplynutím 6 měsíců ode dne zveřejnění oznámení Komise v Úředním věstníku Evropské unie podle čl. 82 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 536/2014 ze dne 16. dubna 2014 o klinických hodnoceních humánních léčivých přípravků a o zrušení směrnice 2001/20/ES.
Novelizuje předpis 378/2007 Sb., 372/2011 Sb.
Prováděn předpisem 308/2021 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), a zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách).

Změny:

 • Změna zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech).

Změny v ustanoveních:

 • §5, §8, §11, §13, §23, §24, §34, §37, §45, §64, §77, §80, §82, §89, §99, §100, §100a, §103, §105, §106, §107, §108, §114 (změny),
 • body 35. a 36. - účinnost od 1.1.2020
  • §103 písmeno j) bod 1,
  • §103 odstavec 16 písm. a) body 1 a 2 a písm. b) a odstavce 17, 18, 21,
 • body 3, 8, 9, 11, 12, 20, 21, 22, 37, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 - účinnost uplynutím 6 měsíců ode dne zveřejnění oznámení Komise v Úředním věstníku Evropské unie podle čl. 82 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 536/2014 ze dne 16. dubna 2014 o klinických hodnoceních humánních léčivých přípravků a o zrušení směrnice 2001/20/ES
  • §6, §16, §22, §104 (změny),
  • v §13 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena p) a q),
  • v §13 odst. 3 písmeno l) - změna,
  • v §64 písmeno d), f) a j) - změny,
  • v §105 se doplňuje odstavec 10,
  • v §106 odstavec 1 - změna,
  • v §107 odst. 1 písm. b), c), d) a e) - změny,
  • v §108 odst. 3 - změna.
 • Změna v §65 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách).

Čl. III - Sdělení ve Sbírce zákonů - účinnost uplynutím 6 měsíců ode dne zveřejnění oznámení Komise v Úředním věstníku Evropské unie podle čl. 82 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 536/2014 ze dne 16. dubna 2014 o klinických hodnoceních humánních léčivých přípravků a o zrušení směrnice 2001/20/ES