306/2017 Sb. - Vyhláška o vzoru zprávy podle zemí a pokynech k jejímu vyplnění pro účely automatické výměny informací s jiným státem v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní
ikona P
Číslo předpisu 306/2017 Sb.
Částka 104
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 21. 8. 2017
Rozeslán dne 19. 9. 2017
Platnost od 19. 9. 2017
Účinnost od 19. 9. 2017
Provádí předpis 164/2013 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů.
Předmět úpravy
Vyhláška Ministerstva financí zapracovává příslušný předpis Evropské unie a stanoví pro účely automatické výměny informací s jiným státem vzor zprávy podle zemí a pokyny k jejímu vyplnění.