249/2008 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 249/2008 Sb.
Částka 78
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 5. 6. 2008
Rozeslán dne 4. 7. 2008
Platnost od 4. 7. 2008
Účinnost od 4. 7. 2008
Novelizuje předpis 326/2004 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů.
Změny v ustanoveních:

  • §28 (změny),
  • §43 "Kontrola přípravků" včetně nadpisu - nové znění,
  • §76, §79, §86, §88 (změny).

Účinnost změn 4.7.2008.