329/2001 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví podmínky připojení a dodávek plynu pro chráněné zákazníky
ikona P
Číslo předpisu 329/2001 Sb.
Částka 127
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška Energetického regulačního úřadu
Přijat dne 31. 8. 2001
Rozeslán dne 18. 9. 2001
Platnost od 18. 9. 2001
Účinnost od 18. 9. 2001
Platnost do 31. 12. 2006
Ruší předpis 196/1995 Sb.
Provádí předpis 458/2000 Sb.
Zrušen předpisem 545/2006 Sb.