545/2006 Sb. - Vyhláška o kvalitě dodávek plynu a souvisejících služeb v plynárenství
ikona P
Číslo předpisu 545/2006 Sb.
Částka 177
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška Energetického regulačního úřadu
Přijat dne 29. 11. 2006
Rozeslán dne 13. 12. 2006
Platnost od 13. 12. 2006
Účinnost od 1. 1. 2007
Ruší předpis 329/2001 Sb.
Provádí předpis 458/2000 Sb.
Novelizován předpisem 396/2011 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).
Předmět úpravy
Vyhláška Energetického regulačního úřadu stanoví požadovanou kvalitu dodávek a služeb souvisejících s regulovanými činnostmi v plynárenství, včetně výše náhrad za její nedodržení, lhůt pro uplatnění nároku na náhrady a postupy pro vykazování dodržování kvality dodávek a služeb.
Zrušovací ustanovení
Vyhláška č. 329/2001 Sb.
, kterou se stanoví podmínky připojení a dodávek pro chráněné zákazníky, se zrušuje.

Účinnost 1.1.2007.