54/2002 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví zdravotní požadavky na identitu a čistotu přídatných látek
ikona P
Číslo předpisu 54/2002 Sb.
Částka 23
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 29. 1. 2002
Rozeslán dne 21. 2. 2002
Platnost od 21. 2. 2002
Účinnost od 1. 3. 2002
Platnost do 31. 7. 2010
Provádí předpis 110/1997 Sb.
Novelizován předpisem 318/2003 Sb., 270/2005 Sb., 514/2006 Sb., 319/2007 Sb.
Zrušen předpisem 235/2010 Sb.