235/2010 Sb. - Vyhláška o stanovení požadavků na čistotu a identifikaci přídatných látek
ikona P
Číslo předpisu 235/2010 Sb.
Částka 81
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 19. 7. 2010
Rozeslán dne 30. 7. 2010
Platnost od 30. 7. 2010
Účinnost od 1. 8. 2010
Platnost do 30. 11. 2012
Ruší předpis 54/2002 Sb., 318/2003 Sb., 270/2005 Sb., 514/2006 Sb., 319/2007 Sb.
Provádí předpis 110/1997 Sb.
Novelizován předpisem 319/2010 Sb., 121/2011 Sb.
Zrušen předpisem 298/2012 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje požadavky na identifikaci přídatných látek povolených při výrobě potravin.
§3 - Přechodné ustanovení
Na přídatné látky uvedené do oběhu přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se vztahuje vyhláška č. 54/2002 Sb., kterou se stanoví zdravotní požadavky na identitu a čistotu přídatných látek, ve znění pozdějších předpisů, a to do 1. ledna 2011.
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:

  1. Vyhláška č. 54/2002 Sb., kterou se stanoví zdravotní požadavky na identitu a čistotu přídatných látek.
  2. Vyhláška č. 318/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 54/2002 Sb., kterou se stanoví zdravotní požadavky na identitu a čistotu přídatných látek.
  3. Vyhláška č. 270/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 54/2002 Sb., kterou se stanoví zdravotní požadavky na identitu a čistotu přídatných látek, ve znění vyhlášky č. 318/2003 Sb.
  4. Vyhláška č. 514/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 54/2002 Sb., kterou se stanoví zdravotní požadavky na identitu a čistotu přídatných látek, ve znění pozdějších předpisů.
  5. Vyhláška č. 319/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 54/2002 Sb., kterou se stanoví zdravotní požadavky na identitu a čistotu přídatných látek, ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost 1.8.2010.