196/2000 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví charakteristiky, parametry a ukazatele kvality služeb poskytovaných v rámci univerzální služby držiteli telekomunikační licence
ikona P
Číslo předpisu 196/2000 Sb.
Částka 62
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 30. 6. 2000
Rozeslán dne 19. 7. 2000
Platnost od 19. 7. 2000
Účinnost od 19. 7. 2000
Platnost do 20. 4. 2005
Provádí předpis 151/2000 Sb.
Novelizován předpisem 550/2004 Sb.
Zrušen předpisem 127/2005 Sb.