26/2019 Sb. - Vyhláška o stanovení vyňatých účtů pro účely automatické výměny informací s jiným státem v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní
ikona P
Číslo předpisu 26/2019 Sb.
Částka 11
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 29. 1. 2019
Rozeslán dne 1. 2. 2019
Platnost od 1. 2. 2019
Účinnost od 1. 4. 2019
Ruší předpis 108/2016 Sb.
Provádí předpis 164/2013 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů.

Předmět úpravy

Vyhláška Ministerstva financí stanovuje pro účely automatické výměny informací s jiným státem vyňaté účty, u nichž je nízké riziko, že jejich prostřednictvím bude ohroženo správné zjištění a stanovení daně nebo zabezpečení její úhrady.

§3 - Zrušovací ustanovení