343/2000 Sb. - Nařízení vlády, kterým se zrušují nařízení vlády č. 475/1990 Sb., kterým se určují pověřené obecní úřady, ve znění nařízení vlády č. 315/1995 Sb., a nařízení vlády č. 82/1992 Sb., kterým se určují další pověřené obecní úřady
ikona P
Číslo předpisu 343/2000 Sb.
Částka 92
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 30. 8. 2000
Rozeslán dne 27. 9. 2000
Platnost od 27. 9. 2000
Účinnost od 12. 11. 2000
Platnost do 31. 12. 2023
Ruší předpis 475/1990 Sb., 82/1992 Sb., 315/1995 Sb.
Zrušen předpisem 276/2023 Sb.