475/1990 Sb. - Nařízení vlády, kterým se určují pověřené obecní úřady
ikona P
Číslo předpisu 475/1990 Sb.
Částka 80
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 2. 11. 1990
Rozeslán dne 23. 11. 1990
Platnost od 23. 11. 1990
Účinnost od 24. 11. 1990
Platnost do 11. 11. 2000
Provádí předpis 367/1990 Sb.
Novelizován předpisem 315/1995 Sb.
Zrušen předpisem 343/2000 Sb.