380/2005 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 380/2005 Sb.
Částka 133
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 19. 8. 2005
Rozeslán dne 1. 10. 2005
Platnost od 1. 10. 2005
Účinnost od 1. 1. 2006
Platnost do 31. 12. 2023
Novelizuje předpis 309/1999 Sb.
Novelizován předpisem 277/2019 Sb.
Zrušen předpisem 222/2016 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů.
Změny:

  1. V §1 odst. 1 písmeno e) zní:
    "e) právní předpisy vydávané ministerstvy a ostatními ústředními správními úřady; právní předpisy jiných správních úřadů a právnických osob, pokud na základě zvláštního zákona vydávají právní předpisy s celostátní působností".
  2. V §13 odstavec 1 zní:
    "(1) Kraje a hlavní město Praha jsou povinny umožnit v pracovních dnech každému nahlížení do Sbírky zákonů, Sbírky mezinárodních smluv a Úředního věstníku Evropské unie.".

Účinnost změn 1.1.2006.