117/1974 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví kritéria pro posuzování písemností jako archiválií a podrobnosti skartačního řízení
ikona P
Číslo předpisu 117/1974 Sb.
Částka 21
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 27. 11. 1974
Rozeslán dne 27. 11. 1974
Platnost od 27. 11. 1974
Účinnost od 1. 1. 1975
Platnost do 28. 12. 2004
Opraven předpisem 136/1974 Sb.
Ruší předpis 62/1953 Ú.l.
Provádí předpis 97/1974 Sb.
Zrušen předpisem 499/2004 Sb.