250/2004 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví sektory, v nichž nemohou být uděleny investiční pobídky
ikona P
Číslo předpisu 250/2004 Sb.
Částka 81
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 20. 4. 2004
Rozeslán dne 30. 4. 2004
Platnost od 30. 4. 2004
Účinnost od 1. 5. 2004
Platnost do 11. 7. 2012
Provádí předpis 72/2000 Sb., 350/2004 Sb.
Zrušen předpisem 192/2012 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů.
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu stanoví sektory, v nichž nemohou být uděleny investiční pobídky.
Investiční pobídky, s výjimkou investiční pobídky dle §1 odst. 2 písm. d) zákona, nemohou být uděleny v případě investice spadající do sektorů ocelářského průmyslu, průmyslu výroby syntetických vláken nebo podnikatelů v obtížích.
Účinnost dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.