74/1995 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví sazba cla pro dovoz bramborového škrobu a vína
ikona P
Číslo předpisu 74/1995 Sb.
Částka 15
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 26. 4. 1995
Rozeslán dne 5. 5. 1995
Platnost od 5. 5. 1995
Účinnost od 5. 5. 1995
Poznámka k účinnosti §1 písm. a) - účinnost do 31.7.1995, celé nařízení pozbývá účinnosti 31.8.1995
Platnost do 31. 8. 1995
Novelizuje předpis 265/1994 Sb.
Ruší předpis 74/1995 Sb.
Provádí předpis 13/1993 Sb.
Zrušen předpisem 74/1995 Sb.