19/2020 Sb. - Nařízení vlády o stanovení jednotkové výše poplatku za přírodní minerální vodu odebíranou ze zdroje přírodní minerální vody
ikona P
Číslo předpisu 19/2020 Sb.
Částka 9
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 13. 1. 2020
Rozeslán dne 27. 1. 2020
Platnost od 27. 1. 2020
Účinnost od 1. 7. 2020
Ruší předpis 150/2015 Sb.
Provádí předpis 164/2001 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon).

Nařízením vlády se stanoví jednotková výše poplatku za přírodní minerální vodu odebíranou ze zdroje přírodní minerální vody.

§2 - Zrušovací ustanovení