150/2015 Sb. - Nařízení vlády o stanovení jednotkové výše poplatku za přírodní minerální vodu odebíranou ze zdroje přírodní minerální vody
ikona P
Číslo předpisu 150/2015 Sb.
Částka 62
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 8. 6. 2015
Rozeslán dne 25. 6. 2015
Platnost od 25. 6. 2015
Účinnost od 1. 7. 2015
Platnost do 30. 6. 2020
Ruší předpis 385/2001 Sb.
Provádí předpis 164/2001 Sb.
Zrušen předpisem 19/2020 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon).
Nařízením vlády se stanoví jednotková výše poplatku za přírodní minerální vodu odebíranou ze zdroje přírodní minerální vody.
§2 - Zrušovací ustanovení