351/2022 Sb. - Vyhláška o předávání údajů o spotřebě léčivých přípravků pojištěnců veřejného zdravotního pojištění při změně zdravotní pojišťovny
ikona P
Číslo předpisu 351/2022 Sb.
Částka 162
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 16. 11. 2022
Rozeslán dne 28. 11. 2022
Platnost od 28. 11. 2022
Účinnost od 1. 1. 2023
Provádí předpis 592/1992 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění.

Předmět úpravy

Předávané údaje obsahují jednoznačné identifikátory pojištěnců a údaje o spotřebě hromadně vyráběných léčivých přípravků tak, aby bylo možno každý případ spotřeby léčivého přípravku jednoznačně přiřadit ke konkrétnímu pojištěnci.