59/1969 Sb. - Zákon o některých změnách ve služebních poměrech vojáků z povolání
ikona P
Číslo předpisu 59/1969 Sb.
Částka 22
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon FS
Přijat dne 5. 6. 1969
Rozeslán dne 18. 6. 1969
Platnost od 18. 6. 1969
Účinnost od 1. 7. 1969
Platnost do 30. 11. 1999
Novelizuje předpis 76/1959 Sb.
Zrušen předpisem 221/1999 Sb.