405/2009 Sb. - Nařízení vlády o vymezení Ptačí oblasti Českobudějovické rybníky
ikona P
Číslo předpisu 405/2009 Sb.
Částka 131
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 26. 10. 2009
Rozeslán dne 25. 11. 2009
Platnost od 25. 11. 2009
Účinnost od 25. 11. 2009
Provádí předpis 114/1992 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Předmět úpravy

  1. Nařízením vlády se vymezuje Ptačí oblast Českobudějovické rybníky.
  2. Předmětem ochrany ptačí oblasti jsou populace kvakoše nočního (Nycticorax nycticorax), rybáka obecného (Sterna hirundo), slavíka modráčka (Luscinia svecica), husy velké (Anser anser) a kopřivky obecné (Anas strepera) a jejich biotopy.
  3. Cílem ochrany ptačí oblasti je zachování a obnova ekosystémů významných pro druhy ptáků podle odstavce 2 v jejich přirozeném areálu rozšíření a zajištění podmínek pro zachování populací těchto druhů ve stavu příznivém z hlediska ochrany.

Účinnost 25.11.2009.