36/2002 Sb. - O rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů - úplné znění zákona č. 147/96 Sb.
Číslo předpisu 36/2002 Sb.
Částka 14
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 24. 4. 1996
Rozeslán dne 30. 1. 2002
Platnost od 30. 1. 2002
Účinnost od 1. 1. 1997
Poznámka k účinnosti Zákon ze dne 25. října 2000 č. 409/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2001, s výjimkou čl. I bodů 7, 8 a bodu 10, pokud se týká §8 odst. 3, které nabyly účinnosti dnem 1. července 2001. Zákon ze dne 7. srpna 2001 č. 314/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 409/2000 Sb., nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2002, s výjimkou čl. I bodu 2, pokud se týká §2 odst. 21, čl. I bodu 12, pokud se týká §7a písm. g), §7c odst. 4, §7c odst. 5 věty první a čl. I bodu 13, které nabývají účinnosti dnem 1. března 2002.Zákon ze dne 25. října 2000 č. 409/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2001, s výjimkou čl. I bodů 7, 8 a bodu 10, pokud se týká §8 odst. 3, které nabyly účinnosti dnem 1. července 2001.
Platnost do 30. 5. 2004
Úplné znění pr. př. 147/1996 Sb.
Zrušen předpisem 326/2004 Sb.