198/2000 Sb. - Vyhláška o náležitostech návrhu na uzavření smlouvy o propojení a přístupu k síti a o technických a provozních podmínkách přístupu k síti a propojení sítí a připojení neveřejných telekomunikačních sítí k veřejným telekomunikačním sítím
ikona P
Číslo předpisu 198/2000 Sb.
Částka 62
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 30. 6. 2000
Rozeslán dne 19. 7. 2000
Platnost od 19. 7. 2000
Účinnost od 19. 7. 2000
Platnost do 20. 4. 2005
Provádí předpis 151/2000 Sb.
Zrušen předpisem 127/2005 Sb.