222/2001 Sb. - Vyhláška o podrobnostech udělování státní autorizace na výstavbu výrobny elektřiny
ikona P
Číslo předpisu 222/2001 Sb.
Částka 84
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 14. 6. 2001
Rozeslán dne 29. 6. 2001
Platnost od 29. 6. 2001
Účinnost od 29. 6. 2001
Platnost do 28. 3. 2010
Provádí předpis 458/2000 Sb.
Zrušen předpisem 80/2010 Sb.