80/2010 Sb. - Vyhláška o stavu nouze v elektroenergetice a o obsahových náležitostech havarijního plánu
ikona P
Číslo předpisu 80/2010 Sb.
Částka 28
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 18. 3. 2010
Rozeslán dne 29. 3. 2010
Platnost od 29. 3. 2010
Účinnost od 1. 4. 2010
Ruší předpis 219/2001 Sb., 221/2001 Sb., 222/2001 Sb., 226/2001 Sb.
Provádí předpis 458/2000 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu stanoví podmínky stavu nouze v elektroenergetice a obsahové náležitosti havarijního plánu.
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:

  1. Vyhláška č. 219/2001 Sb., o postupu v případě hrozícího nebo stávajícího stavu nouze v elektroenergetice.
  2. Vyhláška č. 221/2001 Sb., o podrobnostech udělování státní autorizace na výstavbu přímého vedení.
  3. Vyhláška č. 222/2001 Sb., o podrobnostech udělování státní autorizace na výstavbu výrobny elektřiny.
  4. Vyhláška č. 226/2001 Sb., o podrobnostech udělování státní autorizace na výstavbu zdrojů tepelné energie.

Účinnost 1.4.2010.