118/2023 Sb. - Vyhláška o nastavitelných parametrech přerozdělování pojistného na veřejné zdravotní pojištění pro rok 2024 a o obsahu, struktuře a formátu údajů pro výpočet vypočítaných parametrů přerozdělování
ikona P
Číslo předpisu 118/2023 Sb.
Částka 62
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 25. 4. 2023
Rozeslán dne 28. 4. 2023
Platnost od 28. 4. 2023
Účinnost od 30. 4. 2023
Provádí předpis 592/1992 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění.

Předmět úpravy

Vyhláška stanoví nastavitelné parametry přerozdělování.