565/2020 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách poskytnutí kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny
ikona P
Číslo předpisu 565/2020 Sb.
Částka 232
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 30. 11. 2020
Rozeslán dne 23. 12. 2020
Platnost od 23. 12. 2020
Účinnost od 1. 1. 2021
Provádí předpis 383/2012 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů.

Předmět úpravy

Nařízení vlády stanoví

a) odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi do cen elektřiny,

b) pravidla pro určování výše kompenzací podle §11 zákona,

c) provozní údaje předkládané ministerstvu podle §11 odst. 2 písm. b) zákona,

d) podrobnosti náležitostí žádosti o poskytnutí kompenzace a vzor jejího formuláře a

e) postup při zprostředkování vyplácení kompenzace operátorem trhu.