165/2013 Sb. - Vyhláška o druzích ropy a skladbě ropných produktů pro skladování v nouzových zásobách ropy, o výpočtu úrovně nouzových zásob ropy, o skladovacích zařízeních a o vykazování nouzových zásob ropy
ikona P
Číslo předpisu 165/2013 Sb.
Částka 70
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška Správy státních hmotných rezerv
Přijat dne 10. 6. 2013
Rozeslán dne 21. 6. 2013
Platnost od 21. 6. 2013
Účinnost od 1. 7. 2013
Ruší předpis 452/2002 Sb.
Provádí předpis 189/1999 Sb.
Novelizován předpisem 234/2021 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy).
Předmět úpravy
Vyhláška Správy státních hmotných rezerv vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie a stanoví

  1. druhy ropy a skladbu ropných produktů2) pro skladování v nouzových zásobách,
  2. způsob výpočtu průměrného denního čistého dovozu, průměrné denní domácí spotřeby a způsob výpočtu úrovně nouzových zásob, jež má Česká republika povinnost udržovat,
  3. způsob výpočtu ropného ekvivalentu,
  4. povolený objem skladovacích zařízení, povinné technické vybavení skladovacích zařízení a požadavky na vybavení pro sledování kvality nouzových zásob,
  5. způsob vedení seznamu nouzových zásob a statistických výkazů, pravidla pro vypracování statistických výkazů o úrovni nouzových zásob a předkládání těchto výkazů Komisi a Mezinárodní energetické agentuře.
Zrušovací ustanovení
Vyhláška č. 452/2002 Sb., kterou se stanoví seznam a přesná specifikace ropy, ropných poloproduktů a vybraných ropných produktů, jež lze skladovat v nouzových zásobách ropy, dále způsoby výpočtu výše nouzových zásob ropy a podmínky pro jejich skladování, se zrušuje.

Účinnost 1.7.2013.