452/2002 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví seznam a přesná specifikace ropy, ropných poloproduktů a vybraných ropných produktů, jež lze skladovat v nouzových zásobách ropy, dále způsoby výpočtu výše nouzových zásob ropy a podmínky pro jejich skladování
ikona P
Číslo předpisu 452/2002 Sb.
Částka 157
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška Správy státních hmotných rezerv
Přijat dne 18. 10. 2002
Rozeslán dne 31. 10. 2002
Platnost od 31. 10. 2002
Účinnost od 31. 10. 2002
Platnost do 30. 6. 2013
Ruší předpis 184/2000 Sb.
Provádí předpis 189/1999 Sb.
Zrušen předpisem 165/2013 Sb.