217/2015 Sb. - Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Krkonošského národního parku
ikona P
Číslo předpisu 217/2015 Sb.
Částka 91
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 26. 8. 2015
Rozeslán dne 9. 9. 2015
Platnost od 9. 9. 2015
Účinnost od 1. 10. 2015
Platnost do 30. 6. 2020
Provádí předpis 114/1992 Sb.
Zrušen předpisem 257/2020 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Vyhláškou Ministerstva životního prostředí se vymezují odstupňované ochrany přírody na území Krkonošského národního parku.