257/2020 Sb. - Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Krkonošského národního parku
ikona P
Číslo předpisu 257/2020 Sb.
Částka 95
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 21. 5. 2020
Rozeslán dne 2. 6. 2020
Platnost od 2. 6. 2020
Účinnost od 1. 7. 2020
Ruší předpis 217/2015 Sb.
Provádí předpis 114/1992 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí vymezuje zóny ochrany přírody Krkonošského národního parku.

§2 - Zrušovací ustanovení