224/2009 Sb. - Nařízení vlády o zavedení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů Kanady a o změně nařízení vlády č. 272/2004 Sb., o jednostranném zrušení vízové povinnosti ve vztahu k Austrálii, Kanadě, Sultanátu Brunei a Spojeným státům americkým
ikona P
Číslo předpisu 224/2009 Sb.
Částka 67
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 14. 7. 2009
Rozeslán dne 16. 7. 2009
Platnost od 16. 7. 2009
Účinnost od 16. 7. 2009
Platnost do 17. 7. 2017
Novelizuje předpis 272/2004 Sb.
Provádí předpis 326/1999 Sb.
Novelizován předpisem 16/2014 Sb.
Zrušen předpisem 215/2017 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů.
Nařízením vlády se zavádí vízová povinnost pro držitele diplomatických a služebních pasů Kanady a mění se nařízení vlády č. 272/2004 Sb., o jednostranném zrušení vízové povinnosti ve vztahu k Austrálii, Kanadě, Sultanátu Brunei a Spojeným státům americkým.

  1. Na držitele diplomatických a služebních pasů Kanady se nevztahuje osvobození od vízové povinnosti stanovené čl. 1 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 539/2001 ze dne 15. března 2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni, v platném znění.
  2. Držitelé platných diplomatických a služebních pasů Kanady mohou vstupovat na území České republiky jen s platným vízem opravňujícím k pobytu na území České republiky.

Účinnost 16.7.2009.

Změna v §1 odst. 2 nařízení vlády č. 272/2004 Sb., o jednostranném zrušení vízové povinnosti ve vztahu k Austrálii, Kanadě, Sultanátu Brunei a Spojeným státům americkým, kde se slova "diplomatických, služebních a" zrušují.

Účinnost změn 16.7.2009.