272/2004 Sb. - Nařízení vlády o jednostranném zrušení vízové povinnosti ve vztahu k Austrálii, Kanadě, Sultanátu Brunei a Spojeným státům americkým
ikona P
Číslo předpisu 272/2004 Sb.
Částka 88
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 28. 4. 2004
Rozeslán dne 30. 4. 2004
Platnost od 30. 4. 2004
Účinnost od 30. 4. 2004
Platnost do 16. 7. 2017
Ruší předpis 459/2001 Sb., 580/2002 Sb.
Provádí předpis 326/1999 Sb.
Novelizován předpisem 224/2009 Sb., 16/2014 Sb.
Zrušen předpisem 215/2017 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů.
Nařízením vlády se jednostranně ruší vízová povinnost ve vztahu k Austrálii, Kanadě, Sultanátu Brunei a Spojeným státům americkým.
Zrušuje se:

  1. Nařízení vlády č. 459/2001 Sb., o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických, úředních a cestovních pasů Spojených států amerických.
  2. Nařízení vlády č. 580/2002 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 459/2001 Sb., o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických, úředních a cestovních pasů Spojených států amerických.

Účinnost 30.4.2004.