241/2006 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví vzory formulářů a jazyky členských států Evropské unie používané v přeshraničních případech poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti
ikona P
Číslo předpisu 241/2006 Sb.
Částka 78
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 19. 5. 2006
Rozeslán dne 31. 5. 2006
Platnost od 31. 5. 2006
Účinnost od 1. 7. 2006
Platnost do 31. 7. 2013
Provádí předpis 209/1997 Sb.
Novelizován předpisem 237/2007 Sb.
Zrušen předpisem 45/2013 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 209/1997 Sb., o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů.
Vyhláškou Ministerstva spravedlnosti se stanoví vzory formulářů a jazyky členských států Evropské unie používané v přeshraničních případech poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti.

Účinnost 1.7.2006.