264/2001 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 185/2000 Sb., kterým se stanoví výrobky, jež mohou být dováženy do ČR nebo vyváženy z ČR jen na základě licence podle zákona č. 62/2000 Sb., o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů, ve znění nařízení vlády č. 446/2000 Sb. a nařízení vlády č. 495/2000 Sb.
ikona P
Číslo předpisu 264/2001 Sb.
Částka 101
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 9. 7. 2001
Rozeslán dne 26. 7. 2001
Platnost od 26. 7. 2001
Účinnost od 26. 7. 2001
Platnost do 13. 6. 2005
Novelizuje předpis 185/2000 Sb.
Zrušen předpisem 228/2005 Sb.