74/2012 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 95/99 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/91 Sb., o Pozemkovém fondu ČR, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/92 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/91 Sb., o Pozemkovém fondu ČR, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 74/2012 Sb.
Částka 28
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 7. 2. 2012
Rozeslán dne 12. 3. 2012
Platnost od 12. 3. 2012
Účinnost od 1. 4. 2012
Platnost do 31. 12. 2012
Novelizuje předpis 569/1991 Sb., 95/1999 Sb.
Zrušen předpisem 503/2012 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a
 2. č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Změny:

 • Změna zákona č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §4 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 18c se zrušuje,
  • Nadpis §7 zní:
   "Převody na oprávněné osoby, zemědělské podnikatele, společníky obchodních společností, členy družstev a vlastníky zemědělské půdy",
  • §7 až §9 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 39 - nové znění,
  • §17 (změny).
 • Změna zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky.
  Změny v ustanoveních:
  • §15a (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 6 - nové znění.

Účinnost změn 1.4.2012.