102/2019 Sb. - Vyhláška o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování
ikona P
Číslo předpisu 102/2019 Sb.
Částka 45
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 10. 4. 2019
Rozeslán dne 12. 4. 2019
Platnost od 12. 4. 2019
Účinnost od 15. 4. 2019
Platnost do 26. 4. 2020
Ruší předpis 64/2018 Sb.
Provádí předpis 592/1992 Sb.
Zrušen předpisem 170/2020 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění.

Předmět úpravy

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva financí upravuje pro účely přerozdělování způsob oceňování nákladů na zdravotní služby vykázané v roce 2018.

§5 - Zrušovací ustanovení