46/2010 Sb. - Vyhláška o příslušnosti správ národních parků a správ chráněných krajinných oblastí k výkonu státní správy ve správních obvodech tvořených národními přírodními rezervacemi, národními přírodními památkami a jejich ochrannými pásmy
ikona P
Číslo předpisu 46/2010 Sb.
Částka 17
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 3. 2. 2010
Rozeslán dne 17. 2. 2010
Platnost od 17. 2. 2010
Účinnost od 17. 2. 2010
Platnost do 31. 5. 2015
Provádí předpis 114/1992 Sb.
Novelizován předpisem 163/2011 Sb., 324/2011 Sb., 216/2012 Sb., 206/2013 Sb., 34/2014 Sb., 245/2014 Sb.
Zrušen předpisem 110/2015 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Předmět úpravy
Vyhláška Ministerstva životního prostředí stanoví příslušnost správ národních parků a správ chráněných krajinných oblastí k výkonu státní správy ve správních obvodech tvořených národními přírodními rezervacemi, národními přírodními památkami a jejich ochrannými pásmy.

Účinnost 17.2.2010.