324/2011 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 46/2010 Sb., o příslušnosti správ národních parků a správ chráněných krajinných oblastí k výkonu státní správy ve správních obvodech tvořených národními přírodními rezervacemi, národními přírodními památkami a jejich ochrannými pásmy, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 324/2011 Sb.
Částka 113
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 24. 10. 2011
Rozeslán dne 9. 11. 2011
Platnost od 9. 11. 2011
Účinnost od 1. 12. 2011
Platnost do 31. 5. 2015
Novelizuje předpis 46/2010 Sb.
Zrušen předpisem 110/2015 Sb.
Anotace

Změna vyhlášky č. 46/2010 Sb., o příslušnosti správ národních parků a správ chráněných krajinných oblastí k výkonu státní správy ve správních obvodech tvořených národními přírodními rezervacemi, národními přírodními památkami a jejich ochrannými pásmy.
Změny v příloze vyhlášky:

  • v řádce "Správa chráněné krajinné oblasti Kokořínsko" ve sloupci "Národní přírodní rezervace" se slova "Polabská černava (329)" zrušují.
  • v řádce "Správa chráněné krajinné oblasti Kokořínsko" ve sloupci "Národní přírodní památky" se za slova "Peklo (304)" vkládají slova "Polabská černava (329)".

Účinnost změn 1.12.2011.