480/2001 Sb. - Nařízení vlády, kterým se vydává celní sazebník a kterým se stanoví sazby dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínky pro jejich uplatnění (celní sazebník)
ikona P
Číslo předpisu 480/2001 Sb.
Částka 174
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 19. 12. 2001
Rozeslán dne 31. 12. 2001
Platnost od 31. 12. 2001
Účinnost od 1. 1. 2002
Platnost do 31. 12. 2002
Ruší předpis 441/2000 Sb.
Provádí předpis 13/1993 Sb.
Zrušen předpisem 534/2002 Sb.