441/2000 Sb. - Nařízení vlády, kterým se vydává celní sazebník a kterým se stanoví sazby dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínky pro jejich uplatnění (celní sazebník)
ikona P
Číslo předpisu 441/2000 Sb.
Částka 122
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 4. 12. 2000
Rozeslán dne 22. 12. 2000
Platnost od 22. 12. 2000
Účinnost od 1. 1. 2001
Platnost do 31. 12. 2001
Ruší předpis 318/1999 Sb., 178/2000 Sb., 179/2000 Sb., 356/2000 Sb.
Provádí předpis 13/1993 Sb.
Zrušen předpisem 480/2001 Sb.