106/1991 Sb. - Zákon o neperiodických publikacích
ikona P
Číslo předpisu 106/1991 Sb.
Částka 23
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon ČNR
Přijat dne 27. 2. 1991
Rozeslán dne 27. 3. 1991
Platnost od 27. 3. 1991
Účinnost od 1. 5. 1991
Platnost do 31. 12. 1995
Novelizuje předpis 140/1964 Sb., 75/1966 Sb.
Ruší předpis 44/1923 Sb., 94/1949 Sb., 517/1949 Ú.l., 1068/1949 Ú.l., 1116/1949 Ú.l., 1231/1949 Ú.l., 200/1955 Ú.l.
Novelizován předpisem 281/1991 Sb.
Zrušen předpisem 37/1995 Sb.