281/1991 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 106/1991 Sb., o neperiodických publikacích
ikona P
Číslo předpisu 281/1991 Sb.
Částka 51
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon ČNR
Přijat dne 18. 6. 1991
Rozeslán dne 15. 7. 1991
Platnost od 15. 7. 1991
Účinnost od 15. 7. 1991
Platnost do 31. 12. 1995
Novelizuje předpis 106/1991 Sb.
Zrušen předpisem 37/1995 Sb.