275/2017 Sb. - Rozhodnutí předsedy Senátu Parlamentu České republiky o vyhlášení volby prezidenta republiky
ikona P
Číslo předpisu 275/2017 Sb.
Částka 96
Druh předpisu rozhodnutí
Druh předpisu (podrobně) rozhodnutí Předsedy senátu
Přijat dne 23. 8. 2017
Rozeslán dne 28. 8. 2017
Platnost od 28. 8. 2017
Účinnost od 12. 9. 2017
Provádí předpis 1/1993 Sb., 275/2012 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k ústavnímu zákonu č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, a k zákonu č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky).
Předseda Senátu Parlamentu České republiky vyhlašuje volbu prezidenta republiky a stanoví dny jejího konání na pátek a sobotu 12. a 13. ledna 2018.