262/2009 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 262/2009 Sb.
Částka 78
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 6. 8. 2009
Rozeslán dne 21. 8. 2009
Platnost od 21. 8. 2009
Účinnost od 1. 10. 2009
Novelizuje předpis 395/1992 Sb.
Anotace

Změna vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Změny:

  • V příloze č. V vyhlášky se slova "Broumovské stěny NA Bělý, Božanov, Hlavňov, Hony, Křinice, Martínkovice, Slavný, Suchý důl, Výnos MK č. 55.763/55 (5. 3. 1956)" zrušují.

Čl. II
V příloze II výnosu Ministerstva kultury ČSR ze dne 29. listopadu 1988, č. j. 14200/88, o prohlášení některých území v České socialistické republice za chráněná, ve znění pozdějších předpisů, se slova "SPR "Malý Bezděz", k. ú. Bezděz II v okrese Česká Lípa; částka 264/1949 Ú. l." zrušují.
Čl. III
Zrušuje se:

  1. Výnos Ministerstva kultury č. 55.763/55 ze dne 5.3.1956.
  2. Vyhláška Ministerstva školství, věd a umění č. 2308/1949 Ú. l. II ze dne 3.11.1949.

Účinnost změn 1.10.2009.