218/2005 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 100/88 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 463/91 Sb., o životním minimu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 117/95 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 218/2005 Sb.
Částka 78
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 5. 5. 2005
Rozeslán dne 3. 6. 2005
Platnost od 3. 6. 2005
Účinnost od 1. 10. 2005
Platnost do 31. 12. 2011
Novelizuje předpis 100/1988 Sb., 463/1991 Sb., 117/1995 Sb.
Novelizován předpisem 112/2006 Sb.
Zrušen předpisem 329/2011 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů,
 2. č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění pozdějších předpisů, a
 3. č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Změny:

 • Změna zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §80, §81 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 69 - nové znění,
  • §82 až §84 (změny),
  • vkládá se nový §89a.

Čl. II - Přechodná ustanovení

 1. Příspěvek při péči o osobu blízkou nebo jinou osobu, který náleží ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona občanovi uvedenému v §80 a 81 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, bude zvýšen bez žádosti podle §84 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 2. Nárok na příspěvek a jeho výši v řízení, které nebylo pravomocně ukončeno do nabytí účinnosti tohoto zákona, se posoudí za období před nabytím účinnosti tohoto zákona podle zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 • Změna zákona č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §6 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 11a - nové znění.

Čl. IV - Přechodné ustanovení
Dávky a příspěvky, které náleží ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, jejichž výše je odvozována od částek životního minima, se přepočítají na základě žádosti podle úpravy provedené v §6 odst. 2 zákona č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

 • Změna zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
 • §2, §3, §7 (změny),
 • v části třetí se vkládá nová hlava osmá "PŘÍSPĚVEK NA PÉČI O DÍTĚ V ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC" (§43a až §43b); dosavadní hlavy osmá a devátá se označují jako hlavy devátá a desátá,
 • §54, §57, §58, §68 (změny).

Účinnost změn prvním dnem čtvrtého kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení (1.10.2005).