15/2020 Sb. - Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2020, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2020
ikona P
Číslo předpisu 15/2020 Sb.
Částka 6
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení ministerstva
Přijat dne 7. 1. 2020
Rozeslán dne 17. 1. 2020
Platnost od 17. 1. 2020
Účinnost od 1. 7. 2020
Novelizován předpisem 63/2020 Sb., 66/2020 Sb., 245/2020 Sb., 330/2020 Sb., 376/2020 Sb.
Anotace

Vydání výměru MF č. 01/2020, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2020.

Ministerstvo financí sděluje, že dne 17. prosince 2019 vydalo výměr MF č. 01/2020, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2020.

Výměr byl publikován v Cenovém věstníku částka 16/2019 dne 17. prosince 2019 a nabývá účinnosti 1. ledna 2020.